Hoàng Thọ Tuyên

Hoàng Thọ Tuyên – Cử nhân Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp – Chuyên viên Thiết kế Nội thất, Showroom, Triển Lãm

Khởi nghiệp tại Hà Nội nhưng tiếng gọi của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh , anh đã một balo – Laptop trên vai vào Nam lập nghiệp


Đối tác