BIỆT THỰ PHỐ – GÒ VẤP

  • 0
xxx

BIỆT THỰ PHỐ – GÒ VẤP

Category : Kiến trúc

Chủ nhà : Nguyễn Minh Nguyễn
Thiết kế Kiến trúc : Hoàng Thọ Thái Hòa – Hoàng Thọ Tuyên

Ảnh: Biệt thự phố- gần xây xong phần thô

Ảnh:


Leave a Reply

Đối tác